Welkom, MM !
Over deze site
Over Heksen
Sabbats & Esbats
Theorie
Rituelen
De Kitchenwitch
Avalon Cirkel
Avalonreis 2006
Mijn schrijfsels
Heksenteksten
Ander moois
Reiki, Licht- en lichaamswerk
Divineren
Plaatsen
Godinnen
Goden
Dingen
Personen & Wezens
Andere Geloven
Nadenkhoekje
Kalenders
Overzichtjes
Foto's
Links
Gastenboek
Contact
Nieuw toegevoegd
Vraag het Hydra
Weblog
Stem op deze site!
Interview, werkstuk of scriptie?
Webdesign & Hosting
by
PBIT Solutions
Dagen van Dank en Oogsten

Zoals de paganisten een aantal oogstfeesten kennen, waarin ze zowel dankbaarheid tonen voor de fysieke als spirituele oogst, kennen christenen een dag waarin zij eigenlijk hetzelfde doen, Dankdag (voor gewas en arbeid). Altijd zoekend naar dat wat ons bindt in plaats van wat ons scheidt, besteed ik graag wat aandacht aan het gebruik van dankzeggen in rituele vorm. Want dankzeggen gebeurt , naar mijngevoel, vaak veel te weinig. Daarom een extra spotje op het begrip “Dankbaarheid”.

Christelijke viering:

In de Bijbel staat een prachtige tekst over oogsten, zowel in materiële zin als spirituele:

Korinthiërs 9: 6-15

Bedenkt dit: wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten. Een ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief. En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn, gelijk geschreven staat: Hij heeft uitgedeeld, aan de armen gegeven, Zijn gerechtigheid blijft in eeuwigheid. Hij nu, die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijze, zal u uw zaaisel verschaffen en vermeerderen, en het was uwer gerechtigheid doen opschieten, terwijl gij in alles verrijkt wordt tot alle onbekrompenheid, welke door onze bemiddeling dankzegging aan God bewerkt.

Deze tekst geeft maar goed aan, dat mensen deels ook verantwoording hebben voor dat wat ze zaaien. Maar dat de uiteindelijke oogst mede wordt bepaald door de verbondenheid met God. Het is een samenwerkingsverband, zoals ik dat vaneen afstandje bekijk. Maar wat hier ook duidelijk blijkt: het is van een groot belang dat je zaait met zuivere intenties en een zuiver hart. Alleen dán kan je oogst tot volheid komen, zoals deze bedoeld is.

Deze viering is er mede eentje die niet alleen kijkt naar wat achter ons ligt, maar zeker ook naar dat wat komen gaat. Zoals de boer na de oogst alweer verder denkt aan dat wat het komende jaar gaat gebeuren, zo doet de mens dat ook. Het is dus een dag van zowel dank als eentje van bezinning.

Thanksgiving:

Ook een feest van dankzegging, maar dan nog niet zo oud. Qua tijdstip van viering ( 4 november) ligt dit wel heel dicht bij het bovenstaande Christelijke feest, dat ook in de eerste dagen van november valt). Thanksgiving is een Amerikaans feest, dat de eerste Oogst van de Pilgrims ( de eerste kolonisten in Amerika) viert. Het tot stand komen van die oogst was zeer moeizaam en om die reden werd dit groots gevierd. Abraham Lincoln heeft deze dag tot officiële feestdag gemaakt.

Ook op die dagen kijkt men terug in dank, maar ook vooruit . Dit feest wordt traditioneel in familiekring gevierd, onder het genot van een behoorlijk feestmaal dat als hoofddis meestal kalkoen heeft.

Paganistisch Mabon/Herfst-Equinox:

Dit is het feest van een der laatste oogsten, het feest van de grote overvloed. En dag waarop je met dankbaarheid terugkijkt op dat wat je hebt mogen oogsten, maar waar je ook weer richting bezinning gaat, kijkend naar het jaar dat later weer gaat komen. Ook hier draait het niet alleen om de fysieke oogst, de gaven van moeder natuur, maar zeker ook om het stuk persoonlijke groei wat je hebt mogen doormaken. En het besef dat je wat je zaait, je ook daadwerkelijk zal oogsten ( in goede en kwade zin).

Meer culturen:

Er zijn nog wel meer culturen die dergelijke vieringen van oogst en dankbaarheid kennen. Maar hoe meer ik me erin verdiep, hoe meer ik ook een grote overeenkomst zie. Dankbaarheid wordt binnen elk geloof en elke cultuur toch als een groot goed beschouwd. Ook is er het besef, dat de tot wasdom gekomen oogst ( fysiek en spiritueel) voortkomt uit een samenwerking tussen jouw intenties en die van God/kosmos.

Een aantal andere feesten zijn o.a. Hsiao Man ( China), Sjavoeot ( Joods), Kaamaton (Maleisië) en Kwanzaa ( oorsprong Afrika)© Hydrangea Online / Laatste update: 30-08-2005 / 5043 x bekeken