Welkom, MM !
Over deze site
Over Heksen
Sabbats & Esbats
Theorie
Rituelen
De Kitchenwitch
Avalon Cirkel
Avalonreis 2006
Mijn schrijfsels
Heksenteksten
Ander moois
Reiki, Licht- en lichaamswerk
Divineren
Plaatsen
Godinnen
Goden
Dingen
Personen & Wezens
Andere Geloven
Nadenkhoekje
Kalenders
Overzichtjes
Foto's
Links
Gastenboek
Contact
Nieuw toegevoegd
Vraag het Hydra
Weblog
Stem op deze site!
Interview, werkstuk of scriptie?
Webdesign & Hosting
by
PBIT Solutions
Maria Magdalena

Volgens het Christelijk geloof is deze vrouw slechts een hoer die tot bekering kwam en volgelinge werd van Jezus, God’s zoon op aarde. Dat verhaal is bij de meeste mensen ook wel bekend. Zij is de vrouw die Jezus’ voeten waste met het vocht van haar eigen tranen, afdroogde met haar haren en vervolgens zalfde. Hetgeen als ongehoord werd betiteld door omstanders. Ongeghoord, daar zij als vrouw van lichte zeden de euvele moed had om Jezus aan te raken en dan ook nog eens een vermogen aan kostbare olie aan zijn voeten te besteden. In de Bijbel wordt onder andere ook aan haar gerefereerd als zij bij de kruisiging van Christus aanwezig is, zij had ook haar taak in het balsemen van het lichaam en was ook dat zij de eerste getuige van de wederopstanding, waarvan zij dan ook kond maakt aan de rest van de apostelen. (zie de Bijbelboeken van Marcus, Mattheus en Johannes).

Maar over Maria de Magdalena gaat ook een ander verhaal. Minder goed bekend, jaren verborgen gebleven. Ontkend, zelfs.
Dit verhaal gaat over het feit dat zij de hoogst door Jezus ingewijde apostel was, 'apostola apostolorum' of “Apostel der Apostelen” . Zij was, zo luidt het verhaal een ingewijde tempelpriesteres gewijdt aan de Godin Isis en geen vrouw van lichte zeden, zoals over haar word gezegd. Zij was bevrijd van de 7 demonen , de Archonten, die als taak hebben de menselijke ziel gevangen te houden tijdens haar aardse verblijf. De Archonten zetelen op de planeten, op elke planeet één. Na de dood, zo beschrijft het Evangelie van Maria Magdalena, passeert de ziel de planeetsferen. Bij elke planeet zal een Archont proberen haar tegen te houden. Lukt dat, dan moet de ziel opnieuw incarneren in een aards leven. De Archont zal proberen de ziel tegen te houden door haar vast te grijpen bij een zielengewaad. Maar als de ziel over de juiste kennis ( = gnosis) beschikt, zal ze bij elke planeet de juiste magische woorden weten uit te spreken. De Archont zal achterblijven met het lege zielengewaad en de ziel zijn haar reis kunnen vervolgen. Wanneer de ziel zo al haar zielengewaden achterlaat, zal ze tenslotte met haar naakte wezenskern, voorbij de planeetsferen, verenigd worden met de goddelijke eenheid.

Tijdens het leven van Jezus was het ook vaak zij die verdere uitleg gaf aan de apostelen over wat Hij had gezegd en als zodanig wordt ook gesteld dat zij de enige was die Jezus écht begreep. Hij had haar ook, zo is geschreven , meer lief dan alle anderen. Dit, samen met de vermelding in de Nag Hammadi geschriften, waar het evangelie van Maria Magdalena toe behoorde, dat hij haar vaak kuste ( waar staat niet) impliceert dat de verhouding tussen hen beiden verder ging dan alleen die van volgelinge en meester. Er wordt gesproken van een liefdesband en dat niet alleen. Jezus en Maria Magdalena zouden zelfs ouders zijn geweest. Stichters van de heilige bloedlijn, die volgens sommigen ook de ware heilige graal is. Met dit nageslacht van Jezus , waarvan vaker wordt gezegd dat het een meisje was genaamd Sara in plaats van een zoon, zou zij uiteindelijk zijn gevlucht naar Frankrijk.

Ook wordt gezegd dat zij momenteel deel uitmaakt van de Witte Broederschap, het verbond van Opgestegen Meesters.

Hoe het ook zij: vrouwe Maria Magdalena is onderkend, verfoeid en haar werkelijke waarde is haar ontnomen door de patriarchale kerkelijke instellingen, die het sowieso niet zo op hadden met vrouwen in hoge posities binnen de kerk. Zij is het toonbeeld van heel erg veel liefde en ook wijsheid, wordt ook vaak gelijkgesteld met de gnostische Sophia, bron van alle kennis, en vertegenwoordig het vrouwelijke principe in het totaalbeeld van heilige energieën. Alleen wanneer zij samen en in balans is met het mannelijke, zal de wereld ook in balans zijn. Vooralsnog overheerst op dit moment vooral het mannelijke principe en dit blijkt vooral uit alle oorlog, geweld en drang om anderen te overheersen, die op dit moment de aarde vervult. Zij is eens te meer het bewijs dat mannelijk en vrouwelijk in harmonie met elkaar dienen te zijn om de aarde en al wat leeft in balans te houden. Gelijk zoals het verbond van haar met Jezus was.

Nog wat weetjes over Maria Magdalena:
Haar naamdag valt op 22 juli. Op deze dag wordt zij op veel , vooral Katholieke plaatsen, herdacht en gevierd.

Daarnaast is zij bekend als patrones van verschillende groeperingen: vrouwen, boetelingen, scholieren, studenten, gevangenen, kappers, tuinders, wijnboeren, wijnhandelaren, loodgieters, wolwevers, handschoenmakers, cosmeticabereiders, kinderen
Zij is patrones tegen: onweer, ongedierte, kuipers.

© Hydrangea Online / Laatste update: 10-08-2005 / 10245 x bekeken