Welkom, MM !
Over deze site
Over Heksen
Sabbats & Esbats
Theorie
Rituelen
De Kitchenwitch
Avalon Cirkel
Avalonreis 2006
Mijn schrijfsels
Heksenteksten
Ander moois
Reiki, Licht- en lichaamswerk
Divineren
Plaatsen
Godinnen
Goden
Dingen
Personen & Wezens
Andere Geloven
Nadenkhoekje
Kalenders
Overzichtjes
Foto's
Links
Gastenboek
Contact
Nieuw toegevoegd
Vraag het Hydra
Weblog
Stem op deze site!
Interview, werkstuk of scriptie?
Webdesign & Hosting
by
PBIT Solutions
Cirkelwerk
De cirkel

"zonder einde en zonder begin
buiten de cirkel blijft buiten
en wij staan in het midden
tussen tijd en werelden in"Elke heks werkt in een cirkel, misschien niet altijd als ze kleine ritueeltjes doet, maar vaak wel . De cirkel beschermt je tegen ongewenste krachten en invloeden van buitenaf tijdens je ritueel en maakt dat je tussen de werelden bent en de natuurkrachten oproept. Het is jouw heilige werkplek en concentratiepunt dat je overal mee naartoe kunt nemen. De cirkel is het symbool voor de eeuwigheid, de oneindigheid, ze heeft immers geen eind en geen begin. Tijdens cirkelwerk bevindt je je tussen de werelden en weg van de normale tijd. Bij intense riten kun je naderhand je besef van tijd even kwijt zijn.

Er zijn vele manieren om een cirkel te trekken. Je kunt het zo groots en meeslepend doen als je zelf wilt. Van heel officieel met alles erop en eraan, met athame getrokken, alle elementen fysiek vertegenwoordigd enzovoort, tot heel eenvoudig door visualisatie of trekken met je vinger. De één vindt eenmaal trekken genoeg, de ander maakt een drievoudige cirkel. Wat jij het prettigst vindt, moet je doen. Ik wil hier alleen een paar manieren uiteenzetten. Haal eruit wat jou aanspreekt!

De manier van trekken die mij het meest aanspreekt is die van de Elfentraditie:

Bij de aarde die haar lichaam is
En bij de lucht die haar adem is
En bij het vuur van haar heldere geest
En bij de levende wateren van haar schoot
Is de Cirkel getrokken


De schoonheid zit hem, vind ik, in de eenvoud. De elementen zijn ook direct benoemd en feitelijk is het klaar. Als je wenst kun je de cirkel nog reinigen met de bezem of met zout. Niet dat ik lui ben of iets dergelijks, maar ik geloof meer in de kracht van je intenties dan allerlei hele lange, bijna niet uit je hoofd te leren spreken en ingewikkelde rituelen.

Voor hen die toch graag heel formeel een cirkel trekken hen ik hier een voorbeeld uit de Wicca traditie (vrij uit "Heksen en witte magie"van Lucy Summers):

Je begint met het reinigen van de plek waar de cirkel komt. Dit doe je door vanuit het midden met de klok mee schoon te vegen. Je kunt iets zeggen als:

"Veeg, veeg, veeg weg
alle zorgen van de dag
Verjaag schaduwen, verjaag het slechte
Maak de cirkel veilig en sterk"

Als je klaar bent met vegen kun je de bezem wegzetten en je even bewust worden van de leegte en de ruimte op die plek. Ga dan naar je altaar om het zout en het water te zegenen.

Vervolgens zegen je het water, door een kommetje water op je pentakel te zetten en het puntje van je athame langzaam in het water te laten zakken tot het de bodem raakt. Stel je voor dat een elektrisch blauw van het lemmet afstraalt en zeg:

"Ik zegen dit water in naam van de God en de Godin. Laat er geen kwaad in zitten, alleen goedheid die zal bijdragen aan mijn werk (vanavond)"

Zet het kommetje met zout op je pentakel en laat ook hier de athame erin zakken. Stel je wederom voor dat er een blauw licht doorheen danst en zeg:

"Ik zegen dit zout in naam van de God en de Godin. Laat er geen kwaad in zitten, alleen goedheid die zal bijdragen aan mijn werk (vanavond)"

Doe het zout vervolgens bij het water en zet het lege kommetje aan de kant.

Nu ga je de cirkel trekken. pak een zwaard of een athame en ga met je gezicht naar het noorden staan, waar ook je altaar staat. Houd je zwaard of athame recht voor je en stel je voor dat er een blauw of wit licht vanaf komt. "teken"dan de cirkel met de klok mee en stel je voor dat er een beschermende bol om je heen komt. Zorg ervoor dat het hele altaar en alle objecten die je tijdens het ritueel gebruikt, binnen deze afbakening zijn. Zeg terwijl je de cirkel tekent:

"O cirkel van mysterie, u wordt vanavond gevormd door mijn wil en door de wil van de God en de Godin. Heilige plaats die buiten normale tijd en ruimte ligt, noch van mensen noch van goden is, bescherm mijn (ons) tijdens het werk wat we doen en waak over de aangeroepen machten. In naam van de God en de Godin wijd ik u en zegen ik u"

(Je kunt ervoor kiezen om nu de cirkel rond te gaan met gewijd zout water en deze te besprenkelen met de klok mee en deze vervolgens ook nog eenmaal rond te lopen met wierook. Je hebt de cirkel dan driemaal gemaakt.)

Als je traditioneel werkt, rinkel je nu eerst driemaal met de bel (3x voor de Godin) wacht even en rinkel de bel dan nog 2 maal (voor de God)Je kunt nu de elementen aanroepen:

Loop met je pentakel met de klok mee langs je cirkel houdt het pentakel bij elke windrichting omhoog en zeg:
"Ik wend mij tot het element aarde om deze cirkel te zegenen. Opdat het mij (ons) mag beschermen met zijn aardkracht terwijl ik (wij) mijn (ons) werk doe (vanavond)"

Loop met een kommetje zout water met de klok mee langs je cirkel houdt het bij elke windrichting omhoog en zeg:
"Ik wend mij tot het element water om deze cirkel te zegenen. Opdat het mij (ons) inzicht mag geven terwijl ik (wij) mijn (ons) werk doe (vanavond)"

Loop met rokende wierook met de klok mee langs je cirkel houdt het bij elke windrichting omhoog en zeg:
"Ik wend mij tot het element lucht om deze cirkel te zegenen. Opdat het onze gebeden naar de God en de Godin mag brengen terwijl ik (wij) mijn (ons) werk doe (vanavond)"

Loop met een van de twee brandende altaarkaarsen met de klok mee langs je cirkel houdt het bij elke windrichting omhoog en zeg:
"Ik wend mij tot het element lucht om deze cirkel te zegenen. Opdat het ons inspiratie en passie mag geven terwijl ik (wij) mijn (ons) werk doe (vanavond)"

Je kunt er nu ook nog voor kiezen de wachters van de winstreken aan te roepen. Niet iedereen doet het, maar als je het graag wilt kun je het als volgt doen:

Begin met de Noordelijke wachter en als je de cirkel opheft, stuur hem als laatste weg.

Ga in het Noorden van de cirkel staan (teken een aarde-aanroepend pentagram in de lucht) en zeg:
“Boreas, heer van het Noorden en de wachttorens van het Noorden, met dit teken maken wij u wakker en roepen wij u aan. Wees een beschermer en bewaker van de Noordelijke portalen”

Ga naar het Oosten van de cirkel (teken uin de lucht een luchtaanroepend pentagram) en zeg:
“Euros, heer van het Oosten en de wachttorens van het Oosten, met dit teken maken wij u wakker en roepen wij u aan. Wees een beschermer en een bewaker van de Oostelijke portalen”

Ga naar het Zuiden van de cirkel (teken in de lucht een vuuraanroepende pentagram) en zeg:
“Notos, heer van het Zuiden en de wachttorens van het Zuiden, met dit teken maken wij u wakker en roepen wij u aan. Wees een beschermer en een bewaker van de Zuidelijke portalen”

Ga naar het ewetsen van de cirkel (trek een wateraanroepende pentagram) en zeg:
“Sephyros, heer van het Westen en de wachttorens van het Westen, met dit teken maken wij u wakker en roepen wij u aan. Wees een beschermer en een bewaker van de Westelijke portalen”.


Als je klaar bent met je ritueel kun je ook een cake en wine ritueel houden. Neem je athame in je rechterhand en de kelk met wijn in de linker. Doop het lemmet van de athame in de wijn (of het sap als je geen alcohol drinkt) en roer driemaal met de wijzers mee als representatie van de unie van het mennelijke en het vrouwelijke. Neem nu een slok van de wijn. Vervolgens neem je de cake in je linkerhand en kerft er met je athame een kruis in, terwijl je zegt dat , tenzij het geschenk wordt gedeeld, wij niets zijn en bedank je de aarde voor haar giften. Neem nu een hap van de cake die volgens de traditie nu de magie belichaamt.Om het ritueel te beïndigen stuur je eerst de wachters weer weg, beginnend met de laatste die je aanriep. Bedank de aanwezige natuurkrachten (en de God en de Godin als je die ook hebt aangeroepen) voor hun hulp en aanwezigheid en luid 9 maal je bel. Verbreek de cirkel door hem in tegengestelde richting op te heffen met je zwaard of athame. Zie het licht en de beschermende kracht langzaamaan verdwijnen.

Zoals je ziet een heel verhaal. Voor hen die houden van veel ritueel vertoon, denk ik dat je hier best wat dingen uit kan halen. Ikzelf blijf er echter bij: gebruik een beetje van een ander en liefst zoveel mogelijk van jezelf. Dit soort teksten en beschrijvingen kunnen een prima leidraad zijn voor je eigen rituelen. Ik ben van mening, dat het welslagen van een ritueel met name afhangt van je concentratie en intentie. Je kunt nog zoveel handelingen verrichten, als je er niet met je hart en je hoofd bij bent…zal het weinig uitrichten.


© Hydrangea Online / Laatste update: 04-07-2004 / 16291 x bekeken