Welkom, MM !
Over deze site
Over Heksen
Sabbats & Esbats
Theorie
Rituelen
De Kitchenwitch
Avalon Cirkel
Avalonreis 2006
Mijn schrijfsels
Heksenteksten
Ander moois
Reiki, Licht- en lichaamswerk
Divineren
Plaatsen
Godinnen
Goden
Dingen
Personen & Wezens
Andere Geloven
Nadenkhoekje
Kalenders
Overzichtjes
Foto's
Links
Gastenboek
Contact
Nieuw toegevoegd
Vraag het Hydra
Weblog
Stem op deze site!
Interview, werkstuk of scriptie?
Webdesign & Hosting
by
PBIT Solutions
Gnosticisme & Gnostiek

Wie zo Gnosis heeft, weet waar hij vandaan gekomen is en waar hij heen zal gaan. Hij weet, zoals iemand die dronken was, en weer nuchter is geworden en, tot zichzelf gekomen, zijn zaken weer op orde heeft gesteld.


Het is een religieuze stroming die vrij breed voorkomt en welke stamt uit het begin van onze jaartelling. Het woord stamt af van het Griekse woord Gnosis, hetgeen “kennis” betekent. Gnosis is dus “weten”, en dan ook nog eens inzichtelijk weten, zodat dit als meer word beschouwd dan alleen rationeel weten. Je herinneren wie je eigenlijk bent. Verrassend was voor mij, dat ik in het onderzoek naar dit onderwerp erachter kwam dat het Christendom, naar alle waarschijnlijkheid, in de tijd vóór Christus ook een Gnostische oorsprong kende.

Gnosis komt tot je. Je kunt het niet afdwingen of opzoeken, je kunt hoogstens proberen er ontvankelijk voor te zijn. Het is net zoiets als de “aha erlebnis”, het ineens wéten dat iets zo is en niet anders. Gnostici nemen nooit zomaar iets van een ander aan. Zij geloven niet in dogma’s, noch in kerken of instituten. Er zijn wel diverse leergangen, stromingen en zelfs sektes ontstaan, maar het is feitelijk een “losse”stroming. Een bindende , zelfs universele factor is evenwel het diepere en innerlijke “weten”dat de Gnostici bindt. Ik zie zelf parallellen met “de ziel van de wereld zoals die wordt beschreven in het boek “De Alchemist”van Coelho.

Gnostici zeggen, ook nog vandaag, we zijn wel in de wereld maar niet van de wereld. Zij leven in d eovertuiging dat wij in ons hart een vonk van het Goddelijke hebben, (de Rozenkruisers noemen dat het "geestvonkatoom"). Sommige gnostici beweren zelfs dat deze goddelijke vonk niet door de erfzonde kan worden belast, Zij wijzen dan ook het offer wat Jezus volgens de Christenen bracht, af. Ze menen dat wij helemaal niet kunnen worden gered door een ander, dat wij die redding zélf moeten bewerkstellige en dat dat alleen maar kan door opnieuw contact te zoeken met onze eigen innerlijke goddelijke vonk. Dit kun je alleen bereiken door zelfkennis, door je ware zelf te ontdekken: door weer te ontwaken als je ware zelf. God is geen ver-van-je-bed begrip, maar iets wat heel dicht bij je licht, in je zit. Het goddelijke wordt dan ook direct ervaren en je maakt deel uit van het grote geheel.

De kennis over Gnosticisme is oa uitgebreid door de vondst van de Nag Hammadi geschriften. Feitelijk kom je in veel uiteenlopende gebieden delen van Gnosticsime tegen. Ook in films komt Gnosticisme voor, zoals in de film Stigmata. Hierin wordt ook weer verwezen naar teksten uit het Thomas-evangelie. Ook The matrix heeft verwijzingen naar het Gnostische gedachtengoed. Ook in de Bhavat Ghita komen Gnostische teksten voor. Zelfs de huidige vrijmetselaarsloges kunnen als Gnostisch worden gezien. Een ieder van hen zoekt naar zijn of haar eigen waarheid, zoals ook de Gnosticus dit doet

In die zoektocht is er dan ook geen ruimte voor uiterlijke, morele dwang. De gnosticus heeft daarom zelf de hoogste autoriteit. Nooit kunnen opgelegde regels de innerlijke moraal overschaduwen. Ik vind dit best bewonderenswaardig. Je bent geheel en alleen verantwoordelijk voor je eigen daden.© Hydrangea Online / Laatste update: 19-02-2005 / 5442 x bekeken