Welkom, MM !
Over deze site
Over Heksen
Sabbats & Esbats
Theorie
Rituelen
De Kitchenwitch
Avalon Cirkel
Avalonreis 2006
Mijn schrijfsels
Heksenteksten
Ander moois
Reiki, Licht- en lichaamswerk
Divineren
Plaatsen
Godinnen
Goden
Dingen
Personen & Wezens
Andere Geloven
Nadenkhoekje
Kalenders
Overzichtjes
Foto's
Links
Gastenboek
Contact
Nieuw toegevoegd
Vraag het Hydra
Weblog
Stem op deze site!
Interview, werkstuk of scriptie?
Webdesign & Hosting
by
PBIT Solutions
Godinnen uit de Withces chant van Inkubus Sukkubus

Iemand was zo lief om mij de Withces chant van Inkubus Sukkubus te zenden. Het is een in kracht en toon toenemende, opzwepende chant, die eigenlijk alleen bestaat uit het zingen van 7 godinnennamen:

“Isis, Astarte, Diana, Hecate, Demeter, Kali, Innana”

Het raakte me diep. En het leek me daarom uiterst passend om een stukje te schrijven waarin ik alle 7 godinnen belicht. Bij deze.

Isis

Zij staat bekend als de godin met de duizenden namen . moedergodin, vogelgodin, onderwereldgodin, die de doden weer tot leven wekte, godin van de oerzee en de magie. Ze verbond het aardse leven met het hiernamaals toen ze , als de gemalin van Osiris, het dode lichaam van haar echtgenoot weer aaneen maakte en tot leven wist te wekken. Ze was ook de moeder van Horus, die Osiris bij haar, ná zijn wederopstanding uit de dood, bij haar verwekte. Haar worden ongeveer dezelfde eigenschappen toegedicht als de Maagd Maria in het Christelijk geloof. Isis wordt ook veel magische krachten toegedacht. Zij wordt ook mede als sterk magische godin aanbeden.

Astarte

Kanaanitische, Semitische vruchtbaarheidsgodin, ook bekend als: Koningin van de Hemel. Astarte zit vol passie, seksuele overgave en verleiding. Vergelijkbaar met de Akkadische Godin Istar. Ook godin van oorlog, vereerd door de Joden, Hebreërs, Israelieten en de Feniciërs (Kanaänieten). In haar rol a;s vruchtbaarheidsgodin wordt zij ook wel “Zij van de baarmoeder” genoemd. Astarte was van belang voor de vruchtbaarheid en seksualiteit. Orgiastische rituelen maakten deel uit van haar verering. In haar tempels waren zowel mannelijke als vrouwelijke hiërodules, heilige prostituees, werkzaam. De mannelijke heetten kalbu, de vrouwelijke Qodesha


Diana

“ De Stralende” of “Het Licht”. Dochter van Jupiter (zeus) en tweelingzuster van Apollo, Moeder van Aradia. Maangodin, godin van de jacht en als zodanig ook bekend als de Griekse Artemis. Godin van het lagere volk, zoals slaven beschermt zij vooral de zwakkeren ( ook dieren etc). . Helpster bij bevallingen en beschermster van zwangere vrouwen ( vooral in Italie). Zij is sowieso een vrouwen-godin in de zin dat zij vrouwen begeleidt in alle stappen van haar leven, van kind naar menstruatie, van het geven van geboorte naar menopauze en ten slotte dood. Zij kon perfect zien in het donker en jaagde bij het licht van de maan. Die maan staat symbool voor het volgen van je eigen innerlijk licht. Diana staat ook voor dat in ons wat instinctief en primair is. Vaak wordt er een vergelijking getrokken met deze grote Godin en de Grote Moedergodin , evenals de Maagd Maria.

Hecate

Maan en aardegodin, beschermster van de geboorte en het moederschap. De diverse bronnen waarin ze werd genoemd, geven bij elkaar een tegenstrijdig beeld van Hecate als weldoenster tegenover een als kwaardaardige tovenares. Als godin van de doden was ze gevreesd en gevaarlijk. Ze kon zowel straffen als belonen, en ze was verantwoordelijk voor zowel het slagen als het falen van ondernemingen. Ze was meesteres van nachtwegen en kruisingen, waar ze de weg wijst. Ook gold ze als beschermster van heksen en tovenarij, en als heerseres over mensen die niet zijn begraven. Van belang in haar verering waren de mysteriën die voor haar werden gehouden, waarin de inwijdelingen het pad naar de kennis hoopten te bereiken.
Hekates betekenis als maangodin blijkt uit het feit dat in de Griekse kalender, die werd gerekend in maanmaanden, de eerste dag van elke maand aan haar was gewijd.

Demeter

Godin van vrouwen, graan & gewas en vruchtbaarheid. Ook wel genaamd “ Korenmoeder”. Moeder van gosin Peresphone. Vroeger werd Demeter wel vertaald als Moeder aarde, van Grieks Da, wat aarde betekent. Demeters geboortefeest werd gevierd op 22 december, tijdens de winterzonnewende. Het varken was aan Demeter gewijd; zij werd in de Griekse kunst regelmatig met een varken afgebeeld. Ter ere van Demeter en haar dochter Kore of Persephone werden gedurende het jaar verschillende rituelen gehouden. Eind december, begin januari werd, gedurende de nieuwe maan, werd een mysteriefeest voor Demeter en Kore gegeven, waar later ook Dionysos een rol in speelde. Het feest werd door de mannen voorbereid, maar daarna namen er alleen vrouwen aan deel. De vrouwen brachten wijn en de eerste vruchten van het jaar in processie naar de dorsvelden. De tafel was gevuld met wijn en 'alle vruchten die land en zee leverden'. De vrouwen vierden een vrolijk feest, waarbij ze koekjes aten in de vorm van geslachtsdelen, terwijl ze obsceniteiten uitwisselden. De Kleine Mysteriën vonden plaats aan het einde van de winter, in de bloemenmaand. Deelname hieraan was vereist om te kunnen worden ingewijd in de Grote Mysteriën in de herfst.


Kali

“ De Zwarte Moeder”, “ de Vurige” en “ De verschrikkelijke” is een drievoudige Hindoe-godin uit India. Zij staat voor creatie, behoud, maar ook vernietiging. Onder andere het Karmisch wiel van de tijd is een van haar attributen, net als de afgehakte handen van mensen die slechte daden begingen. Haar naam is tevens afgeleid van het woord “Kal”hetgeen “Tijd” betekent. Ze wordt ook wel betiteld als de godin van de dood. Dit is echter slechts gedeeltelijk waar, daar het in haar geval en dat van haar gelijke Shiva, vooral gaat om de dood van het Ego. Ze doodt wel, maar in de Hindoe mythologie betreft dat alleen demonen ( die wellicht ook symbool zijn voor onze innerlijke demonen?) Kali vertelt ons, dat het belangrijk is om ons materiele zijn, los te zien van ons spirituele zijn.

Innana

Summierische, meervoudige godin. Inanna is gebiedster van de hemel, schutsgodin van de prostitie, ze bewaakt het heilig huwelijk (Grieks hieros gamos) en de heilige sex. Ze is oorlogsgodin, bewaarder van de me (wetten, machten over orde en regels). Ze heeft gezag over de herdersstaf, sommige weefsels en muziekinstrumenten die met oorlog, dood en begrafenis te maken hebben. Innana is een drievoudig godin. In haar fase als Maagd is een boom haar symbool. De boom staat voor haar groeiende bewustzijn, het vereren van haar magische goddelijkheid en het creëren van balans tussen hemel en aarde. Innana trouwde in de lente-equinox met Damuzi. Hun heilig huwelijk verzekerde de mensen van een geode oogst. Tijdens hun vereniging werden diverse universele waarheden onthuld en was er heling voor iedereen. De dag van dit huwelijk is een van de belangrijkste dagen in de kalender van mesopotamië en in tempels warden grote feesten in hun eer gehouden. Ze is ook bekend onder andere namen, waaronder: Ishtar, Ishara, Irnini, Astarte.

geschreven op 01-01-2005© Hydrangea Online / Laatste update: 18-02-2006 / 9950 x bekeken