Welkom, MM !
Over deze site
Over Heksen
Sabbats & Esbats
Theorie
Rituelen
De Kitchenwitch
Avalon Cirkel
Avalonreis 2006
Mijn schrijfsels
Heksenteksten
Ander moois
Reiki, Licht- en lichaamswerk
Divineren
Plaatsen
Godinnen
Goden
Dingen
Personen & Wezens
Andere Geloven
Nadenkhoekje
Kalenders
Overzichtjes
Foto's
Links
Gastenboek
Contact
Nieuw toegevoegd
Vraag het Hydra
Weblog
Stem op deze site!
Interview, werkstuk of scriptie?
Webdesign & Hosting
by
PBIT Solutions
Reďncarnatie en zielentekort

Vandaag hadden we een gezellig borreluurtje op het werk We belandden al snel in heel gezellig filosofisch gebabbel en werd mij gevraagd of ik in reďncarnatie geloof. Ik antwoordde ”Ja”. Toen werd mij gevraagd of ik kon verklaren hoe het zit met het aantal zielen in de wereld en de toegenomen wereldbevolking. In die zin: als men steeds opnieuw reďncarneert, dan moet er een vast aantal zielen zijn. Waar halen al die “nieuwe”mensen dan hun ziel vandaan? Ik moet zeggen, dat ik de vragensteller een antwoord schuldig moest blijven.

En ik zou ik niet zijn..als ik onderzoek ging plegen. Hieronder tref je dus een aantal verklaringen aan die ik heb kunnen vinden. Zoals voor vrijwel alles op deze site geldt: haal eruit wat jou aanspreekt!

Allereerst maar eens antwoord op de vraag: wat IS reďncarnatie nu precies?

Alles wat de ziel heeft verworven aan licht tijdens een incarnatie, bewaart ze in de volgende incarnatie. Het zijn alleen de fouten, de verkeerde meningen die verdwijnen, want de waarheid of het licht is het brood van de ziel; ze voedt zich ermee, en wat ze verwerft kan nooit meer verloren gaan. Bron: Maître Philippe de Lyon

Je zult op aarde moeten terugkeren tot je je naaste liefhebt zoals jezelf. Bron: Maître Philippe de Lyon

Het woord reďncarnatie is een samenstelling van twee woorden, te weten “re”(her) en “carne” (vlees/lichaam) en betekent dus letterlijk: “herbelichaming”. Reďncarnatie is een begrip wat een oorsprong vindt in het Hindoeďsme. Hindoes geloven dat je, om je verlichting te bereiken, diverse levens doorloopt en diverse lessen leert.
Het beginsel van reďncarnatie gaat er vanuit , dat je naast je fysiek bestaat uit een ziel (en een onderbewustzijn). Het woord 'ziel' betekent in de Oude Wijsheid 'voertuig' - dat voertuig, of een voertuig. Een 'ziel' is een entiteit die door ervaringen is geëvolueerd; ze is geen geest, maar een voertuig van een geest - de monade. Je ziel leeft door nadat je stoffelijke deel wat wij lichaam noemen is overleden. Je ziel gaat daarna over in een nieuw lichaam, net als je onderbewuste. Het hele begrip “ziel”is vrij ongrijpbaar. Een ziel is immers niet tastbaar en het bestaan ervan is ook, op dit moment althans, niet wetenschappelijk aantoonbaar. Toch is er uit verschillende onderzoeken wel naar voren gekomen, dat mensen vaak onverklaarbare herinneringen hebben aan vorige levens. En dat sommige verhalen van ge-reďncarneerden ook na te trekken zijn. Ze herinneren zich dusdanig vele details, dat door middel van onderzoek van historische stukken bijvoorbeeld, kan worden nagegaan of het klopt. Normaalgesproken herinneren de meesten van ons zich echter niets van de vorige levens.

Onlosmakelijk verbonden met het hele reďncarnatiebegrip is het begrip Karma. Dat wat je in je vorige levens hebt gedaan, reist als het ware met je mee naar je volgende levens. De reden daarvan wordt gezocht in de wet van oorzaak en gevolg, ons karma. Het karma van de ziel doet ons de keuze voor dit leven maken. Het karma heeft een oorzaak waarvan dit leven dus een gevolg is. Als we in een leven een bepaalde les niet hebben geleerd, is het gevolg dat we de les opnieuw moeten leren. Als we in een leven slechte dingen hebben gedaan, dan zullen we in het leven daarna een duidelijke les moeten leren. Bij de wet van oorzaak en gevolg gaat men ervan uit, dat de ziel een ontwikkeling door moet maken en een leven op aarde moet doorleven om je lessen te kunnen leren. Niets is dus voor niets en alles wat we meemaken heeft een betekenis.

Verder hebben we nog het begrip Dharma. Dharma staat voor ons levensdoel in dit leven. Mensen kunnen tijdens het leven hun gekozen levensdoel vervullen en dan een staat van enorm geluk bereiken. Als je eenmaal genoeg in dit niveau van bewustzijn hebt geleerd, dan ga je door naar het volgend niveau van zijn, waarin je wederom je lessen zult krijgen. De Hindoeďsten geloven, dat je uiteindelijk een staat van Nirvana kunt bereiken. Dan ben je verlicht en heb je geen incarnaties meer nodig.

REĎNCARNATIE EN ZIELENTEKORT

In de Bhagavad Gita staat het volgende:

"De ziel kent geboorte noch dood.
Ze is niet ontstaan, ze ontstaat niet en ze zal niet ontstaan,
Ze is ongeboren, eeuwig, immer-zijnd, onsterfelijk en oorspronkelijk,
Ze wordt niet gedood als het lichaam wordt gedood."


Er zijn vele meningen en stellingen te vinden over het zielentekort wat sommige mensen denken dat er gaat ontstaan. Er zijn mensen die zeggen, dat de zielen op een goed moment op zullen zijn en dat er met de geboorte van het eerste zielloze kind het einde der tijden wordt ingeluid. Anderen zeggen, dat er wel genoeg zielen zijn, maar dat die niet per definitie allemaal op aarde hoeven te zijn. Weer een mening is, dat er geen zielen zijn van tevoren, maar dat je die vanaf je geboorte zelf opbouwt.

Ergens op een forum kwam ik deze uitleg tegen, die mij persoonlijk wel aansprak:

“De hoeveelheid energie in het heelal is constant, Al die energie samen is wat wij GOD(* ) noemen. Energie heeft een positieve en negatieve kant ( hemel / hel, etc. elke cultuur heeft het wel)
Als jij geboren word, Komt een stuk van die energie in jou te zitten ( god zit in iedereen ) en vormt een ziel. Jouw lichaam zorgt voor jou individualiteit.
Als jij weer dood gaat, betekent dit het einde van jou individualiteit, maar wordt je lichaamsenergie ( je ziel ) opgenomen in het grote geheel ( God ).

Als jij uit het negatieve komt, kan je tijdens je individualiteit het negatieve omzetten in het positieve. Het is jouw keuze. “

De persoon die deze uitleg gaf, gaat er dus van uit, dat er geen beperking zit aan het aantal zielen, gezien het feit, dat zielen een deel zijn van het groter geheel, dat oneindig is. Ik vind dit best een plausibele verklaring voor het feit, dat we, als de bevolkingsaantallen blijven toenemen, nooit zonder zielen komen te zitten. Het aantal zielen past zich aan aan het aantal levende wezens.

Op een goede tweede plaats komt voor mij de stelling, dat er vele zielen zijn ook op andere plaatsen ( en misschien wel dimensies?)

Wat vind jij na het lezen hiervan?

* GOD noem ik overigens liever het Al of The Spirit (een vertegenwoordiging van zowel het mannelijke als het vrouwelijke), daar ik niet geloof in de Christelijke patriarchale God© Hydrangea Online / Laatste update: 06-12-2004 / 9818 x bekeken